Cael gwared o goed sydd heb eu heisiau

Y mae Cwrs Golff Llanisien, prif gymydog y Parc, yn ystyried tynnu i lawr cwpl o goed bythwyrdd heb eu heisiau sydd ar y cwrs ei hun. Bydd eu gwaredu nhw’n adfer yr olygfa odidog o gae top y Parc, dros ddinas Caerdydd, Môr Hafren a thu hwnt, hyd at fynyddoedd y Mendips yng Ngwlad yr Haf. Y mae Ceidwaid y Parc wedi cynnig tocio’r llwyni wrth yr olygfa sydd wedi gordyfu hefyd!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *