Monthly Archives: May 2011

Cyhoeddi CyfCyf y Cyfeillion ar gyfer 27 Mehefin, 2011

Rhaid i’r grŵp gynnal CyfCyf yn gynnar pob haf er mwyn ethol y Pwyllgor Gweithredol, cyflwyno adroddiadau’r cadeirydd a’r trysorydd, ac yn gyffredinol i roi i’r aelodau wybod beth sydd wedi bod yn mynd ymlaen a beth ydi’r cynlluniau ar … Continue reading

Leave a comment

Gosod llwybr newydd

Y mae cerddwyr yn y Parc yn y misoedd diwethaf wedi gweld y gwaith sy’n cael ei gwneud i wella’r prif lwybr i fyny canol y Parc. Y mae hi wedi golygu peth anhwylustod ar gyfer defnyddwyr y Parc, yn … Continue reading

Leave a comment

Cael gwared o goed sydd heb eu heisiau

Y mae Cwrs Golff Llanisien, prif gymydog y Parc, yn ystyried tynnu i lawr cwpl o goed bythwyrdd heb eu heisiau sydd ar y cwrs ei hun. Bydd eu gwaredu nhw’n adfer yr olygfa odidog o gae top y Parc, … Continue reading

Leave a comment

Gosod arwynebedd newydd i’r prif lwybr

Y mae ariannu a gafwyd gan Grŵp y Cyfeillion wedi caniatau i Gyngor Caerdydd roi arwynebedd newydd ar y prif lwybr o bwnt ger y fynedfa hyd at lyn y pysgod aur yn rhan uchaf y Parc. Y mae’r gwaith … Continue reading

Leave a comment

Plannu Bylbiau

Ar 6ed Chwefror, 2011, treuliodd tua deg aelod o Gr&#0373p y Cyfeillion brynhawn oer ond heulog y Diwrnod Gwaith wrthi’n plannu dros fil o fylbiau wrth ochr y prif lwybr wrth iddo fynd i mewn i ran isaf y parc. … Continue reading

Leave a comment

Tanc Septig Newydd

Yn Rhagfyr 2010, gosododd Cyngor Caerdydd tanc septig newydd o dan y maes parcio, er mwyn sicrhau y byddai’r tai bach yn parhau i weithio.

Leave a comment

Coeden iasoer

Photograffwyd y goeden iasoer hon a welwyd ar daith gerdded ym Mharc Cefn Onn, gan virual_tony2000, ac mae wedi’i bostio ar fflicr.

Leave a comment

Afiechyd Marwolaeth Sydyn Coed Derw

Dyma’r enw a rhoddir ar afiechyd sydd wedi’i achosi gan grŵp ffwng o’r enw Phytophthora. Nodwyd yn gyntaf mewn coed derw yng Nghaliffornia yn y 90au, ond y mae’n gyffredin yn awr ledled y byd, gan effeithio ar ystod eang … Continue reading

Leave a comment

Newyddion Parc Cefn Onn

Y mae’r rhan yma o’r wefan wedi’i neilltuo i’ch hysbysu o’r newyddion i gyd sy’n berthnasol i Barc Cefn Onn. Ymwelwch yma’n gyson er mwyn dysgu am y gweithgareddau diweddaraf a’r rhai sydd ar y gweill.

Posted in Uncategorized, Uncategorized, Uncategorized, Uncategorized, Uncategorized, Uncategorized, Uncategorized, Uncategorized, Uncategorized | Leave a comment