Hafan Cyfeillion Parc Cefn Onn

Ffurfiwyd Cyfeillion Parc Cefn Onn (Cymru, UK, Postcode: CF14 0UE) yn ddiweddar er mwyn rhoi i’r parc hyfryd hwn yn Nhgaerdydd peth o’r gofal dwys a charedig y mae hi’n haeddu gymaint.

Gan weithio ar y cyd gyda Chyngor Caerdydd, yr ydyn ni eisoes wedi:

  • Helpu datblygu cynllun rheoli’r parc
  • Cyd-weithio gyda thirfeddiannwyr cyfagos
  • Cael grant sylweddol i adnewyddu arwynebedd y prif lwybr, hyd at lyn y pysgod aur
  • Ceisio am grantiau prosiect ac addysgiadol
  • Trefnu diwrnodau gwaith i’r teulu gyda Cheidwad y Parc

Pe hoffech ymuno â Chyfeillion Parc Cefn Onn, cysylltwch â ni, gan ddefnyddio un o’r ffyrdd a geir ar ein tudalen gyswllt.

Ar gyfer ein newyddion diweddaraf ymwelwch â’n tudalen NEWYDDION