Cyfansoddiad a Pholisïau

Y mae’r dudalen hon yn cynnwys dolenni i’n dogfennau polisi, gan gynnwys ein cyfansoddiad. Y mae’r dogfennau yn fformat PDF. Os nad oes gynnoch chi darllenydd PDF wedi’i osod ar eich cyfrifiadur, cewch chi un o un o’r ffynnonellau canlynol:

Darllenyddion PDF rhad
Adobe Reader

Cyfansoddiad

Gosodir allan ein Cyfansoddiad yn y ddogfen hon.

NODER: Yn unol ag Adran 12, y mae rhybudd wedi’i roi i aelodau yn Llythyr Newyddion 2012 y byddai’r ddwy frawddeg gyntaf yn Adran 6 (Tanysgrifiadau) yn cael eu cynnig ar gyfer eu gwella yng Nghyfarfod Cyffredinol 27 Mehefin 2012. Pwrpas y gwelliant yw y byddai gan aelodau a’n trysorydd mwy o amser i ad-drefnu ffioedd o gwmpas dyddiad pen y flwyddyn. Y mae’r testun sydd i gymryd ei le i ddarllen fel ‘Bydd aelodau’n talu tanysgrifiadau yn unol â’r raddfa gosodwyd i lawr o dro i dro gan y Pwyllgor Gweithredol erbyn neu ar 1af Mehefin ym mhob blwyddyn. Bydd unrhyw aelod agored i dalu tanysgrifiad sydd heb dalu’n llawn erbyn y dyddiad gosodwyd gan y Pwyllgor Gweithredol yn cael ei ystyried fel aelod ymddiswyddiedig‘.

Polisïau

Y mae’r dogfennau gyda dolenni isod yn cynnwys gwybodaeth am ein polisïau parthed amryw o agweddau pwysig o’n gwaith:

Polisi Cyfleoedd Cyfartal
Polisi ynglyn â Phobl Hawdd i’w Niweidio
Polisi Amgylcheddol
Polisi Iechyd a Diogelwch
Policy Gwirfoddolwyr
Polisi’r Iaith Gymraeg